Post Image
6 April, 2017

Swedencare AB (publ) publicerar årsredovisning 2016


Swedencare AB (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2016 finns från idag tillgänglig på swedencare.se/investor-relations.html

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 8:30 den 6:e april 2017.

Läs årsredovisningen i sin helhet här.

Ladda hem utskriftsversion av årsredovisningen här.


För ytterligare information, besök www.swedencare.se, eller kontakta:
Jenny Graflind, CFO - Swedencare AB (publ),
+46 (0)73 944 8554 - jenny.graflind@swedencare.se

Om Swedencare AB (publ)

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

image

Har du frågor?

Ring oss på 040-859 33