Post Image
31 Januari, 2017

Swedencare förstärker organisationen för fortsatt expansion


Swedencare tillsätter tre tjänster för ökad effektivisering och fortsatt expansion.

Jenny Graflind tillträder som CFO fr.o.m. den 1/2 2017. Jenny har en internationell bakgrund med amerikansk universitetsexamen respektive arbetslivserfarenhet. Den senaste rollen har varit som koncern-CFO inom en europeisk företagsgrupp ägd av ett tyskt investmentbolag.

”Jenny har en utmärkt bakgrund och kompetens för att hantera Swedencares snabba tillväxt. Hennes erfarenhet av att arbeta internationellt med förvärv är även det något som kommer att vara ytterst värdefullt för vår koncern”, säger Håkan Lagerberg, CEO - Swedencare AB (publ).

Vidare har Swedencare tillsatt Mari Regnér som Produktchef inom Humanområdet för att utveckla PlaqueOff Human:s marknadspotential. Mari har en lång erfarenhet och expertkompetens inom marknadsföring och försäljning av hälsoprodukter.

Caroline Liljenberg har anställts som Marknadsassistent. Initialt ansvarar Caroline för att anpassa hela NutriScience-sortimentet till Swedencares produktlinje för nya marknader. Caroline kommer närmast från Universitetsstudier och har en magisterexamen inom marknadsföring.


För ytterligare information, kontakta:
Håkan Lagerberg, CEO - Swedencare AB (publ),
+46 (0)73 517 01 70 - hakan.lagerberg@swedencare.se

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
+46 (0)8 454 32 00

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 kl. 08.30 CET.

image

Har du frågor?

Ring oss på 040-859 33