Post Image
18 Juli, 2016

Swedencare tecknar avtal med Veracus GmbH


Swedencare AB (publ), har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med tyska Veracus GmbH, ett av Tysklands ledande företag inom utveckling av näringspreparat för människor och djur.

Veracus, med ett flertal av Europas största djurfoderproducenter på kundlistan, utvecklar olika tillskott till hund- respektive kattfoder för premium pet foodmarknaden där Swedencares preparat ProDen PlaqueOff® skall ingå.

Efterfrågan på premium-produkter för husdjur växer snabbt över hela världen och foder med hög kvalitet kompletteras nu med tillskott för ökat välbefinnande hos hundar och katter.

Inledningsvis tas ett premiumfoder fram för den tyska marknaden med start under andra halvåret 2016. Intäkterna under 2016 väntas understiga 1 miljon kronor med hög lönsamhet. Under 2017 väntas en väsentlig omsättningsökning med möjlighet till utvidgning till flera länder.

Genom samarbetsavtalet med Veracus får vi ännu en distributionsform för varumärket ProDen PlaqueOff® vilket säljs på femtiotalet marknader runt om i världen och då i pulverform och som Dental Bites. Vi får också en partner som når de stora foderproducenterna i Europa med de exponeringsmöjligheter detta för med sig, säger Håkan Lagerberg, CEO - Swedencare AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Lagerberg, CEO - Swedencare AB (publ),
+46 (0)73 517 01 70 - hakan.lagerberg@swedencare.se

Per Malmström, styrelseordförande - Swedencare AB (publ),
+46 (0)70 725 28 36 - per.malmstrom@swedencare.se

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
+46 (0)8 454 32 00

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2016 kl. 08.30 CET.

image

Har du frågor?

Ring oss på 040-859 33