Post Image
16 Juni, 2016

Ny institutionell ägare i Swedencare AB (publ)


Djurhälsobolaget Swedencare AB (publ) (”Swedencare” eller ”Bolaget”) meddelar idag att en större svensk institution, vilken inte tidigare är aktieägare i Bolaget, har förvärvat 1,5 % av aktierna i Swedencare.

Säljare är Håkan Svanberg & Co Health Care AB, Mastan AB och JCC Group Invest Sweden AB (”De säljande parterna”) som total överlåtit 230 000 aktier motsvarande 1,5 % av antalet utestående aktier. Av dessa 230 000 aktier överlät Håkan Svanberg & Co Health Care AB 76 667 aktier, Mastan AB 76 666 aktier och JCC Group Invest Sweden AB 76 667 aktier.

De säljande parternas innehav i Swedencare uppgår efter transaktionen totalt till 10 500 685 aktier, motsvarande 68,2 % av det totala antalet aktier i Bolaget. Innehaven för De säljande parterna fördelas efter transaktionen som följer: 5 395 984 aktier för Håkan Svanberg & Co Health Care AB, 2 552 352 aktier för Mastan AB och 2 552 351 aktier för JCC Group Invest Sweden AB. Håkan Svanberg & Co Health Care AB kvarstår därmed som största ägare i Bolaget med 35,0 % av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter transaktionen.

Remium Nordic AB (”Remium”) har varit finansiell rådgivare i transaktionen. För att möjliggöra transaktionen har Remium beslutat att undanta De säljande parterna från det lock-up-avtal som De säljande parterna ingått med Remium. Som grund för detta beslut ligger Remiums bedömning att transaktionen har en positiv effekt för Bolaget och dess ägare.

Vi välkomnar det ökande intresset för djurhälsobranschen och Swedencare bland institutionella investerare. Som ett resultat av detta intresse har vi nu fått ytterligare en välmeriterad institutionell ägare i Bolaget, vilket vi är mycket glada för. Att få in ägare som genom sitt nätverk och kunskap kan bidra till Bolagets fortsatta expansion är naturligtvis något vi ser positivt på, säger Håkan Lagerberg, CEO - Swedencare AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Lagerberg, CEO - Swedencare AB (publ),
+46 (0)73 517 01 70 - hakan.lagerberg@swedencare.se

Per Malmström, styrelseordförande - Swedencare AB (publ),
+46 (0)70 725 28 36 - per.malmstrom@swedencare.se

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
+46 (0)8 454 32 00

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juni 2016 kl. 08.30 CET.

image

Har du frågor?

Ring oss på 040-859 33