Swedencare-Banner

Investor Relations

Företagsinformation för investorer.

Du kan också hålla dig uppdaterad om det senaste vid att registrera dig till vårt nyhetsbrev.

 

Investor Relations

 

 

Swedencare AB (publ)-CEO-Hakan-Lagerberg

CEO kommenterar:

“Vår Kinasatsning har också intensifierats mot bakgrund av en snabbt ökande efterfrågan, satsningarna har belastat det andra kvartalet med höga kostnader i form av marknadsstöd samt utbildning och teknisk support.”

— Håkan Lagerberg, CEO - Swedencare AB (publ)
Omsättning och resultat Q2/2017:
Swedencare AB (publ)-Turnover-Box-2017,Q1

Företagsinformation

 • Perioden i sammanfattning
  Perioden i sammanfattning

  Fortsatt stark tillväxt på alla marknader.

  ANDRA KVARTALET: 1 april – 3o juni 2017
  (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)
  •  Nettoomsättningen uppgick till 18 348 TSEK (11 150 TSEK), en ökning på 64,6%.
  •  (EBITDA) uppgick till 3 353 TSEK (2 743 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 18,3% (24,5%). I jämförelse med det justerade EBITDA-resultatet Q2 2016 (1 906 TSEK motsvarande en marginal om 17%) innebär det en ökning med 76%.
  •  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 1 355 TSEK (2 354 TSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 7,4% (21,1%).
  •  Resultatet efter skatt uppgick till 861 TSEK (2 632 TSEK).
  •  Resultat per aktie* 0,05 SEK (0.17 SEK).
  •  Per den 30 juni 2017 uppgick likvida medel till 21 072 TSEK (36 123 TSEK).
  *) beräknat på 15 770 622 aktier

  FÖRSTA HALVÅRET: 1 januari – 3o juni 2017
  (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)
  •  Nettoomsättningen uppgick till 41 259 TSEK (24 896 TSEK), en ökning på 66%.
  •  (EBITDA) uppgick till 10 544 TSEK (7 500 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 25,6% (29,8%).
  •  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 7 112 TSEK (6 686 TSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 17,2% (26,9%).
  •  Resultatet efter skatt uppgick till 4 805 TSEK (5 925 TSEK).
  •  Resultat per aktie* 0,30 SEK (0,38 SEK).
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 039 TSEK (3 032 TSEK).
  *) beräknat på 15 770 622 aktier

  Väsentliga händelser under andra kvartalet:
  •  Swedencare har märkt ett ökande intresse från institutionella investerare och under juni förvärvade Handelsbanken Fonder, vilka inte tidigare är aktieägare, 3,2% av aktierna i Swedencare. Vidare ökade tre befintliga institutioner och större aktieägare sina innehav med 2,7%-enheter.

  Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång:
  •  Det finns inga väsentliga händelser efter det andra kvartalet 2017 att kommentera.

  Kommentarer från CEO:

  Vår hårt arbetande organisation kunde nöjda gå på några veckors välbehövlig semester efter ett rekordhalvår, både avseende omsättning och EBITDA. Det kommer att bli ett intensivt andra halvår där vi ser fram emot en höst av lanseringar och affärsutveckling.

  Vårt andra kvartal 2017 präglades av de största marknads- och försäljningssatsningar som vi någonsin gjort. Det är framförallt lanseringen av Dental Bones i USA som medfört stora marknadsföringskostnader föratt möta en efterfrågan som vida översteg vår prognos.

  Vår Kinasatsning har också intensifierats mot bakgrund av en snabbt ökande efterfrågan, satsningarna har belastat det andra kvartalet med höga kostnader i form av marknadsstöd samt utbildning och teknisk support. Vidare har vi har slutfört en klinisk studie av våra Dental Bites vilken vi kommer att presentera under Q3 och vid positiva resultat kommer det mest troligt att ha en avsevärd effekt på vår försäljning i framförallt USAs veterinärsmarknad. NutriSciencelanseringen har även den tagit mycket resurser i form av design,regulatoriska frågor samt logistik. Vi har även slutfört en övergång från SAP till ett annat s.k. ERP-system förvår produktionsanläggning på Irland, vilket kommeratt innebära förbättrade processer, enklare tillämpning,optimerad planering samt lägre kostnader. Vad man även kan nämna är att vår försäljningssatsning med två nya försäljningsansvariga i UK har fått bra respons från marknaden men att leveranserna från deras införsäljning kommer framförallt ut i Q3. Ovanstående punkter, tillsammans med en bokföringsteknisk åtgärd under Q2 2016, förklarar den lägre EBITDA-marginalen. Justerat för den bokföringstekniska åtgärden ökar EBITDA-marginalen under Q2 2017 trots de stora marknadssatsningarna. Jag förväntar mig att Q3 och Q4 kommer att kunna leverera en avsevärt högre marginal med tanke på hur försäljningen utvecklas.

  Trots att försäljningen av vår största produkt Proden PlaqueOff Powder ökar med 33% jämfört med Q2 2016 har vi lyckats diversifiera vår försäljning så att Powderförsäljningen endast var 47% av vår totala omsättning. NutriScienceprodukterna står för 28% och då ska man komma ihåg att vi inte fått ut några volymleverenser avseende nya marknader ännu utan de första kommer att gå ut under Q3. För Norden t.ex. lanserade vi häst och smådjurprodukterna i juli månad vid Falsterbo Horse show och produkterna kommer att säljas både till Veterinärs- och Djurfackhandeln. I maj ställde vi ut på Zoomark i Bologna där intresset var stort för produktlinjerna och vi har haft ett antal uppföljnings-kontakter och möten med nya distributörer samt marknader månaderna efter mässan.

  Våra PlaqueOff Dental Bones började levereras ut i USA under april och pga. en mycket stor efterfrågan fick uppföljningsproduktionen tidigareläggas. Trots två produktionsomgångar hade vi en mindre volym av restorders även när kvartalet var slut. Under Q3 räknar vi med att ha kommit ikapp med produktionen för att möta efterfrågan och kan då även börja den internationella lanseringen. Vi kommer framförallt introducera en av de fyra smakerna internationellt, den vegetabiliska vilken vi enklare kan exportera jämfört med produkter som innehåller animaliskt protein.

  Nästan samtliga marknader ökar sin försäljning och några marknader som förtjänar extra uppmärksamhet är de som bearbetas av våra dotterbolag, vilka samtliga levererar mycket tillfredställande tillväxt. USA sticker ut lite extra med en ökning om 88% på kvartalet. De ökar både med Powder och Dental Bites samt de nya Dental Bones.

  På externa marknader ökade Kina, som presenteras senare i rapporten, sina beställningar med 300% jämfört med Q1 2017 och vi har även skickat ytterligare en order i juli. Under augusti månad kommer Swedencare att ställa ut tillsammans med vår distributör på Pet Fair Asia i Shanghai för att ytterligare stötta vår lansering i Kina. Indien som är en intressant marknad för husdjur har på kort tid beställt två leveranser ProDen PlaqueOff samt Japan som är vår lysande stjärna avseende Dental Bites är ytterligare marknader värda ett särskilt omnämnande. I Japan har våra Dental Bites hittills endast sålts i Djurfackhandeln men kommer under hösten även att lanseras till veterinärsidan.

  Nya grepp arbetar vi med i Brasilien då vi som exporterar färdiga produkter, hämmas av de höga tull- och skatteavgifter som läggs på. Dessa leder till att priset för PlaqueOff till konsument är mer än dubbelt så högt i Brasilien jämfört med övriga världen. Vi skall förhoppningsvis kunna producera produkter i Brasilien innan året är över och då kunna få ner konsumentpriset vilket i sin tur ger ökad försäljning.

  Vår aktie har haft ett stabilt kvartal med en mindre ökning från 24,5 kr till 25,2 kr vid Q2s slut. Som meddelats har huvudägarna valt att sälja av en mindre del av innehavet för att möta ett ökat institutionellt intresse. Bland de nya institutionerna kan bl.a. nämnas Handelsbanken Fonder. Vi vill gärna ha med oss starka delägare vilka ökar förtroendet för oss som bolag och för vår aktie.

  Läs delårsrapporten i sin helhet här.

  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
  Håkan Lagerberg, CEO
  Tel: 0735-170 170, E-post: hakan.lagerberg@swedencare.se

  Jenny Graflind, CFO
  Tel: 0739-448 554, E-post: jenny.graflind@swedencare.se

  Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

  Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08.30 CET.

 • Kalendarium
  Kalendarium

  Perioden: 2016/2017
  Datum Händelse
  25 augusti, 2017 Delårsrapport Q2 2017 (1 januari – 30 juni 2017)
  26 oktober, 2017 Delårsrapport Q3 2017 (1 januari – 30 september 2017)
  22 februari, 2018 Bokslutsrapport 2017 (1 januari – 31 december 2017)

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores.

 • Finansiella rapporter
 • Ägarstruktur
  Ägarstruktur

  Nedan listas de största aktieägarna i Swedencare AB (publ) per 30 juni 2017.
  Aktieägare Aktier Röster/Kapital
  Håkan Svanberg & Co Health Care AB 5,170,982 32.79%
  Mastan AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 2,202,352 13.96%
  JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl genom bolag) 2,202,351 13.96%
  SEB Life International (Swedia Capital AB) 800,786 5,08%
  AMF Aktiefond Småbolag 755,000 4.79%
  Walker Crips Weddle Beck PLC 622,816 3.95%
  SHB Fonder 500,000 3.17%
  Avanza Pension 377,015 2.39%
  Timer Hill Europe AG (Martin Shimko - VD Swedencare USA) 333,714 2.12%
  ML, Pierce Fenner & Smith Inc. 222,173 1,41%
  BNP PARIBAS (Hans Persson - VD Swedencare Frankrike) 199,750 1,27%
  KBC Securities (Ecuphar NV) 195,122 1,24%
  Tedcap AB (Thomas Eklund genom bolag) 190,000 1,20%
  Nordnet Pensionsförsäkring AB 169,343 1.07%
  Grandeur, Fund BBHBOS 158,855 1.01%
  Lin Micka 150,772 0.96%
  Staffan Johansson 135,277 0.86%
  Per Malmström Consulting AB 120,000 0,76%
  Anders Lönner 109,066 0.69%
  Granit Fonder Småbolag 100,000 0.63%
  Övriga 1,055,248 6.69%
  Totalt 15,770,622 100%

  * Via bolag

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores.

 • Aktien
  Aktien

  För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information hänvisas till NASDAQOMX First North.
  Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North.

  ISIN-kod Kortnamn
  SE0008294078 SECARE

  Certified Adviser: Remium Nordic AB Tel:08-454 32 00 info@remium.com Kungsgatan 12-14 111 35 Stockholm

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores.

 • Presentationer
  Presentationer

  Nedan återfinns länkar till publika presentationer av Swedencare AB (publ).

  Datum Beskrivning Ladda ner
  11 september, 2017 Swedencare AB (publ) - Investerarpresentation SvD Börsplus 11 sept 2017
  30 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) - Delårsrapport (Q2)
  21 april, 2016 Swedencare AB (publ) - Bolagspresentation

  *För att öppna fil(erna) behöver du Adobe Reader

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores.

 • Bolagsstyrning
  Bolagsstyrning

  •  Ladda ner Bolagsordning.

  Kallelse till årsstämma i Swedencare AB (publ)


  Aktieägarna i Swedencare AB (publ), org.nr 556470-3790 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö. Läs mer »

  Ladda ner:
  •  Kallelse
  •  Fullmaktsformulär
  •  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
  •  Årsredovisning 2016

  Legal Organisation / Styrelse och Ledning


  Swedencare AB (publ)-Legal Organization

  Swedencare
  Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan och ledning. Detta sker genom att Bolaget kontrollerar koncernens varumärken, patent, försäljningsrettigheter, samarbetsavtal och försäljningsbolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science Park i Malmö.

  Försäljningsbolagen
  Swedencare äger till 100% samtliga försäljningsbolag vilka ansvarar för försäljning samt marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. Försäljningsbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har även ett gemensamt ERP-system där order och fakturering registreras. Systemet möjliggjör en effektiv planering av produktionen samtidig som försäljningsbolagen kan följa sin orderstatus. Genom försäljningsbolagens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter lokala förhållanden och kundepreferenser samt nya produkter snabbt indentifieras. Försäljningsbolagen bedriver sin verksamhet från Frankrike, Storbritannien, Sverige respektive USA.

  Styrelse och ledning
  Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska samt finansiella målsättningar och tilsammans med ledningen för den övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfarenhet av international marknadsföring och försäljning samt ett omfattande internationellt kontaktnät. VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergripande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunikation. Bolagets VD bildar tilsammans med försäljningsbolagens managing directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.


  Bolagets styrelse

  Swedencare-Banner


  image

  Per Malmström

  Styrelseledamot sedan 2014 - född 1961.

  •  Styrelseordförande i SDC Distribution AB sedan 2014. Bakgrund från finansbranschen bland annat SEB, Aragon Fondkommission, CFO i Adera AB 1998-2001 (nuvarande Addnode AB) samt ett flertal styrelseuppdrag. Civilekonom från dåvarande Örebro Högskola.

  •  VD och styrelseledamot i Per Malmström Consulting AB. Styrelseordförande i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, Treberg Holding AB, Håkan Svanberg & Co Health Care AB samt Nordiska IT-lagret. Styrelseledamot i Chief Holding AB.

  image

  Håkan Lagerberg

  Styrelseledamot sedan 2014 - född 1968.

  •  Internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag. Internationell Jur. Kand från Lunds Universitet. Post Graduate i International Trade Law från University of Torino i Italien.

  •  Styrelseordförande i One CC AB. Styrelseledamot i HAOLAG AB, Fuerte Holding AB samt Mastan AB. Styrelsesuppleant i Cellares AB, Comera AB, Sun Proof Investment AB.

  image

  Johan Bergdahl

  Styrelseledamot sedan 2014 - född 1970.

  •  Styrelseledamot i SDC Distribution AB sedan 2014. Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom försäljning, IT och fastighet. Examen i marknadsekonomi från Nercia Business School.

  •  Styrelseordförande i Local Market Sweden AB samt BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, JCC Group AB, Junikvisten 10 AB, Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB samt Storgatan Fastigheter AB.

  image

  Thomas Eklund

  Styrelseledamot sedan 2016 - född 1967.

  •  Rådgivare till Patricia AB (Investor AB) och tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa. Lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.

  •  Styrelseordförande i Swevet-Piab Aktiebolag, i BoMill  AB, Swevet AB, Sedana Medical AB, Itrim Holding AB, GHP Specialty Care AB (publ) samt Swevet Holding AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Rodebjer Form AB, Bariatric and Diabetes Center Ajman AB, Moberg Pharma AB (publ), GHP International AB, Neoventa Medical AB, TEDCAP AB, Memira Holding AB samt Eklund konsulting AB.

  image

  Håkan Svanberg

  Styrelseledamot sedan 2014 - född 1957.

  •  Styrelseledamot i SDC Distribution AB sedan 2014. Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, resor och finans. Filosofie Magister från Örebro Universitet.

  •  VD i Håkan Svanberg & Co Utveckling AB. VD och styrelseledamot i Nordiska IT Lagret AB. Styrelseledamot i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, Håkan Svanberg & Co Health Care AB, Aqua System Sweden AB, Treberg Holding AB, Kontosmart AB, Örebro Läktaren AB, Intelligent Marketing Nordic AB, Spintr AB, Engelbrekt Finans AB, Engelbrekt Inkasso AB samt Engelbrekt Factoring AB. Styrelsesuppleant i Chief Holding AB.


  Ledande befattningshavare

  Namn Befattning Information
  Håkan Lagerberg Verkställande direktör - född 1968 (Se ovan)
  Per Malmström Styrelseledamot - född 1961 (Se ovan)
  Sabine Uhde Nordenchef i dotterbolaget SDC Distribution AB (Norden) - född 1970
  Martin Shimko VD i dotterbolaget SwedencareUSA Inc (USA) - född 1964 En bakgrund som management trainee från NASSCO och ledningsgruppen i The Bohle Co. Bachelor of Secondary Education från University of Michigan och en examen i redovisning från University of California LA samt Direktör i SV Distribution, LLC.
  John Leonard VD i dotterbolaget SwedencareUK Ltd (Storbritannien) - född 1965 HND Business & Finance från Teeside University samt Direktör i Albedo 100 UK Ltd.
  Hans Persson VD i dotterbolaget Buccosanté SARL (Frankrike) - född 1951 Erfarenhet av internationell marknadsföring, distribution och försäljning samt 25 års erfarenhet av att leda mindre bolag på den franska marknaden. Ingenjörsexamen och examen i marknadsekonomi från Lund.

 • Press
  Press

  Nedan återfinns länkar till Swedencare AB (publ) i pressen.
  Datum Händelse
  1 september, 2017 Höga krav på husdjurens hovleverantör Swedencare. Läs artikeln »
  25 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) - Delårsrapport (1 januari - 30 juni, 2016). Läs artikeln »
  23 maj, 2016 Swedencare tar in 30 miljoner och siktar på First North. Läs artikeln »
  17 maj, 2016 Fidos tandhygienist siktar på börsen. Läs artikeln »
  15 februari, 2016 Munhygienföretaget Swedencare tog hem näringslivspriset inom Life Science. Läs artikeln »
  20 januari, 2016 Swedencare AB (publ) acquires SV Distribution. Läs artikeln »

  At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est.

image

Har du frågor?

Ring oss på 040-859 33